Karlsvogna Teater - Karl Sundby

KARLSVOGNA TEATERS GRUNNVERDIER

Med forestillingen "Fanden i vold!" i 2000 satte Karl Sundby et dramatisk, varmt og muntert søkelys på møtet mellom tatere og fastboende. "Kleinkunst av klasse" skrev Aftenposten.

I sine forestillinger setter KARSLVOGNA TEATER fokus på det søkende menneske med behov for å møte sin samvittighet. I alle forestillingene møter man mennesker som ønsker å utvikle seg moralsk, mennesker som gjennom mot og ærlighet ønsker å nå frem til ansvar i frihet.

Eksistensiell fortvilelse er såkorn i lengselens åker og kan høstes som visdom. Ingenting er umulig om man finner tilbake til sin oppriktighet. Men på denne ransakingens vei må man legge av seg pådyttede drømmer og forestillinger og vende naken ned til sine tanker og følelsers dyp, finne det opprinnelige - sin egen kilde. Det å realisere seg blir mer et moralsk spørsmål enn et spørsmål om å lykkes i det ytre.

       

"Hvem har rett til å påføre andre lidelse? Og har vi i tilfelle lov til å gjøre det for å dempe vår egen smerte? (..)
Spørsmålene som stilles underveis er grunnleggende. Karl Sundby fremfører dem slik at de gir medfølelse, innsikt og ettertanke."
skrev Aftenposten om

MENNESKEROTTA, en forestilling om dyreforsøk i samarbeid med Det Åpne Teater i 2006

      
DE ANGRENDE ble satt opp på Torshovteatret februar 2009. Stykket er skrevet av Marcus Lindèn og basert på dokumentarisk stoff. Karlsvogna Teater var produsent. Trond Lie og Karl Sundby i rollene hadde sammen ansvaret for regi.

"En sann historie blir til nakent, nedpå og dypt berørende teater.(..) Den som tror at dette er teater bare for spesielt interesserte, tar til de grader feil. De angrende angår alle." skrev Aftenposten

 

Den prisbelønte barneforestillingen Mamsepapsen handler om å tro på sine drømmer og følge sine lengsler. Forestillingen er spilt over 300 ganger i hele Norden. "Gøyalt, varmt og lærerikt. Sundbys klovn er et lite bravurnummer, mimisk teater"  skrev VG